NUME FUNCȚIADECLARAȚIE AVERE ȘI INTERESE
IOANA SILVIA BOGĂȚANManager
Compartimentul FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE, JURIDIC
FLORINA DELIA LASZLOContabil șef / Chief accountantDeclarație avere / Declarație interese
ALINA MEZEIInspector de specialitate / HR inspector
MARIA BRATUConsilier juridic / Legal Adviser
ANIȚA POPAreferent specialitate / HR expert
Compartimentul MARKETING CULTURAL
CRISTINA SMADEAsecretar literar / Literary secretary
FLAVIU DUȘAreferent specialitate
/ Marketing
ALEXIE PLEȘAimpresar / Show manager
PAVEL KIRALYimpresar / Show manager
Compartimentul PRODUCȚIE, APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV
MARIN GOIAtâmplar / Carpenter
MIRELA TĂMĂȘANcroitor / Tailor
HORIA OARGAplasator sală / Usher
ELENA RUSUmuncitor mentenanță
/ Maintenance worker
Compartimentul SCENĂ
ELENA MADARASregizor tehnic / Technical Director
OVIDIU TĂMĂȘANoperator lumini / Lights expert
CĂLIN POPAmaestru lumini / Lights expert
FLORIN ANDREAmaestru sunet / Sound expert
RĂZVAN LASZLOmașinist / Stage technician
GABRIEL ȚIPȚERmașinist / Stage technician
Compartimentul ARTISTIC
TEODORA POPAșef compartimentul artistic - scenă /
head of the artistic-technical department / actress
RAMONA BENCHEA MINCUactriță / actress
VIORICA BODAactriță / actress
IRINA MELNICactriță / actress
CĂTĂLINA-ELENA MIHĂILĂactriță / actress
RAREȘ-BOGDAN PORCAactor
TUDOR CRISTIAN POPAactor
CRISTIAN BOJANactor colaborator
IULIAN LUNGUactor colaborator
To Top