CJ Alba

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC
NOI MĂSURI DE PREVENŢIE – COVID -19 ÎN CONTEXTUL INSTITUIRII
STĂRII DE URGENȚĂ

Având în vedere Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României în contextul situației create de extinderea virusului COVID-19, Consiliul județean Alba instituie următoarele măsuri pentru a asigura continuitatea activității și pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID-19 la nivelul instituțiilor și societăților comerciale din subordinea sa.
Aceste măsuri intră în vigoare începând de marți, 17 martie 2020 și vor fi aplicate până la ridicarea restricțiilor impuse de răspândirea infecției cu virusul COVID-19.

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
• ACCESUL PUBLICULUI este limitat, iar zona destinată acestuia se dezinfectează permanent.
• evitarea contactului direct cu cetățenii;
• evitarea contactului direct între angajații aparatului de specialitate;
• ACCESUL ÎN CLĂDIRILE INSTITUȚIEI se va face doar în urma testării temperaturii și dezinfectării fiecărei persoane;
• limitarea participării la evenimente publice cu caracter de masă și în general în locuri aglomerate;
• efectuarea dezinfecției săptămânal în toate spațiile instituției;
• suspendarea activităților, proiectelor culturale, economice și educative cu public atât la sediile instituției cât și în deplasare;
• acțiuni de informare a personalului cu privire la modul de prevenire și limitare a efectelor epidemiei cu COVID-19;
• toți angajații Consiliului județean Alba și angajații instituțiilor societăților comerciale subordonate au completat chestionare în vederea identificării posibilelor cazuri care au intrat în contact cu un caz suspect/ confirmat cu COVID-19; Acestea au fost transmise către DSP Alba;
• concediul de odihnă neefectuat, aferent anului 2019, va fi efectuat de către tot personalul începând cu data de 18.03.2020. Activitatea fiecărei direcții/ serviciu/ compartiment se va asigura cu minimul de personal.
• păstrarea normelor de igienă de către angajați - dezinfectarea și curățarea suprafețelor din instituție de cel puțin două ori pe zi;
• dezinfectarea și amplasarea, în spațiile comune și în grupurile sanitare, de materiale dezinfectante;
• achiziționarea materialelor de protecție și a materialelor dezinfectante;

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA
• accesul persoanelor în incinta instituției se va face controlat doar prin intrarea A-intrarea principală;
• depunerea documentelor pentru întocmirea dosarelor de evaluare pentru încadrare/reîncadrare în grad de handicap nu se mai realizează la sediul DGASPC, ci prin intermediul poștei, poșta electronică sau transmiterea lor prin intermediul primăriilor de domiciliu;
• persoanele care au depus dosarele de reevaluare nu se vor mai prezenta la comisiile de specialitate;
• deplasările la domiciliu a specialiștilor pentru evaluarea cazurilor nedeplasabile în vederea încadrării în grad de handicap sunt suspendate;
• cazurile noi programate la evaluare în perioada 17 martie – 16 aprilie și care suportă reprogramare vor fi reprogramate telefonic;
• pentru cazurile noi programate a căror documente expiră în perioada stării de urgență se va propune încadrarea în grad și tip de handicap pentru o perioadă de 30 de zile;
• tot personalul din cadrul centrelor de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități va intra începând cu data de 18.03.2020 în program pe schimburi de 12 ore/zi / 24 ore repaus și 12 ore de noapte cu 48 de ore repaus;
• concediul de odihnă neefectuat, aferent anului 2019, va fi efectuat de către tot personalul începând cu data de 18.03.2020;
• păstrarea normelor de igienă de către angajați - dezinfectarea și curățarea suprafețelor din instituție de cel puțin trei ori pe zi;

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA
• are un regim special aprobat de Comitetul Director după norme impuse CNSSU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD
• are un regim special aprobat de Comitetul Director după norme impuse CNSSU

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT SALVASPEO ALBA
• se asigură permanența în toate bazele de salvare SALVAMONT;
• se dezinfectează toate bazele de salvare SALVAMONT;
• se dezinfectează toate mașinile și utilajele (snowmobile, UTV) după fiecare intervenție;
• intervenția în caz de incident/accident include preluarea apelului de urgență prin care se vor solicita suplimentar informații pentru a identifica dacă persoana/persoanele au avut contact în ultimele 14 zile cu un caz suspect/confirmat de COVID-19;
• în caz de suspiciune de COVID-19 persoanele care acordă prim ajutor vor purta costume individuale de protecție și vor interveni doar împreună cu SMURD și/sau SAJ
• la sediul instituției, în birouri, vor avea acces numai persoanele care lucrează efectiv;
• în bazele de salvare se permite accesul doar echipei de serviciu și persoanele aprobate de către conducere;
• în mașinile instituției au acces doar membri serviciului aflați în exercitarea activității specifice;
• discuțiile cu persoanele care vin la baza de salvare pentru a solicita asistență, sprijin sau informații se vor purta în afara clădirii, iar în cazul în care este necesară acordarea primului ajutor, acestora le vor fi oferite măști;.
• păstrarea normelor de igienă - zilnic se dezinfectează suprafețele susceptibile de contaminare;
• achiziționarea de 5 echipamente speciale de protecție.

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA
• suspendarea activităților, proiectelor cultural-artistice și educative cu public atât la sediu cât și în deplasare, în școli și grădinițe;
• ACCESUL PUBLICULUI este limitat, iar zona destinată acestuia se dezinfectează permanent;
• amânarea Festivalului Internațional de Teatru „Povești”, ediția a XV-a;
• intrarea angajaților în concedii de odihnă neefectuat în anul 2019/ ore suplimentare efectuate până în prezent vor fi recuperate în perioada imediat următoare;
• desfășurarea muncii la domiciliu, în perioada 17 martie – 16 aprilie, pentru o parte din personalul instituției, serviciul artistic-scenă, și pentru cei care sunt au diverse afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate sau au alte afecțiuni cronice;
• organizarea programului diferențiat pentru angajații din compartimentele administrativ, marketing, financiar-contabil și juridic;
• păstrarea normelor de igienă de către angajați - dezinfectarea și curățarea suprafețelor din instituție de cel puțin două ori pe zi;
• dezinfectarea și amplasarea în grupurile sanitare de săpunuri și șervețele dezinfectante;

CENTRUL DE CULTURĂ AUGUSTIN BENA
• suspendarea activităților, proiectelor cultural-artistice și educative cu public atât la sediu centrului, cât și în deplasare;
• suspendarea activității Școlii de arte și meșteșuguri (cursuri, activități educative, activități cultural-artistice, master-class-uri, tabere de creație etc.)
• LIMITAREA RELAȚIILOR CU PUBLICUL la sediul instituției și utilizarea formelor de comunicare prin e-mail, fax sau telefon.
• intrarea angajaților în concedii de odihnă neefectuat în anul 2019/ ore suplimentare efectuate până în prezent vor fi recuperate în perioada imediat următoare;
• organizarea programului diferențiat pentru angajați;
• desfășurarea muncii la domiciliu, în perioada 17 martie – 16 aprilie, pentru o parte din personalul instituției;
• păstrarea normelor de igienă de către angajați - dezinfectarea și curățarea suprafețelor din instituție de cel puțin două ori pe zi;
• dezinfectarea și amplasarea în grupurile sanitare de săpunuri și șervețele dezinfectante;

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ LUCIAN BLAGA ALBA
• suspendarea activităților, proiectelor cultural-artistice și educative cu public atât la sediu, cât și în deplasare;
• ACCESUL PERSOANELOR STRĂINE, indiferent de tipul relației, este permis doar cu aprobarea managerului;
• se organizează puncte de dezinfectare;
• intrarea angajaților în concedii de odihnă neefectuat în anul 2019/ ore suplimentare efectuate până în prezent vor fi recuperate în perioada imediat următoare;
• programul angajaților va fi decalat și diferențiat;
• păstrarea normelor de igienă de către angajați - dezinfectarea și curățenia în toate zonele instituției se va efectua din oră în oră;
• nu se va recurge la dublare de personal;
• se asigură mânuși pentru întreg personalul;

MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
• suspendarea activităților, proiectelor cultural-artistice și educative cu public atât la sediu muzeului cât și în deplasare;
• ACCESUL PUBLICULUI este INTERZIS.
• intrarea angajaților în concedii de odihnă neefectuat în anul 2019/ ore suplimentare efectuate până în prezent vor fi recuperate în perioada imediat următoare;
• organizarea programului diferențiat pentru angajați;
• desfășurarea muncii la domiciliu, în perioada 17 martie – 16 aprilie, pentru o parte din personalul instituției;
• păstrarea normelor de igienă de către angajați - dezinfectarea și curățarea suprafețelor din instituție de cel puțin două ori pe zi;
• dezinfectarea și amplasarea în grupurile sanitare de săpunuri și șervețele dezinfectante;

CENTRUL CULTURAL CASTEL SÂNCRAI
• suspendarea tuturor activităților și proiectelor cultural-artistice și educative programate în această perioadă;
• ACCESUL PUBLICULUI este INTERZIS.
• intrarea angajaților în concedii de odihnă neefectuat în anul 2019/ ore suplimentare efectuate până în prezent vor fi recuperate în perioada imediat următoare;

S.C. APĂ CTTA S.A. ALBA
• eliminarea completă a contactului cu publicul, prin depunerea online a petițiilor sau telefonic prin intermediul dispeceratelor și secretariatelor operatorului și desfășurarea activității prin mijloace de comunicare la distanță;
• suspendarea programului de audiențe la nivelul operatorului și introducerea de măsuri alternative, de tipul transmiterii solicitărilor prin telefon/e-mail;
• măsuri preventive pentru sănătate și securitate în muncă în special pentru personalul expus (asigurare echipament protecție și materiale igienico sanitare);
• crearea stocurilor de reactivi, substanțe de tratare a apei, piese de schimb și consumabile pentru asigurarea continuității serviciului;

S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR
• dezinfecția spațiilor în care își desfășoară activitatea personalul din cadrul S. Parcul Industrial Cugir SA;
• Suplimentarea achiziționării de dezinfectanți acreditați de ministerul sănătății;
• Efectuarea dezinfecției zilnice în toate spațiile;
• Restricții privind deplasarea personalului din cadrul S. Parcul Industrial Cugir SA;
• Limitarea contactelor cu rezidenții Parcului Industrial Cugir și cu furnizorii de servicii și lucrări;
• Utilizarea obligatorie în relația cu rezidenții și furnizorii a poștei electronice, a telefoniei fixe și mobile);
• Limitarea accesului în sediul societății a persoanelor din afara S. Parcul Industrial Cugir SA;
• Evitarea contactului direct cu clienții și furnizorii;
• Condiționarea accesului în sediul societății prin măsuri de dezinfecție și protecție;

SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI LOCALE ALBA
• Evitarea contactului direct cu cetățenii
• Limitarea accesului persoanelor din afara societății
• Limitarea participării la evenimente publice cu caracter de masă
• Efectuarea dezinfecției săptămânale în toate spațiile;
• Suplimentarea achizițiilor de produse pentru igiena personală și dezinfectanți

Menționăm că aceste informații vor putea fi accesate pe site-urile fiecărei instituții și societății comerciale subordonate, precum și pe site-ul www.cjalba.ro.

To Top