Legislatie:

ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

 

 

 

 

 

 

 

To Top