CONCURS INTERNAȚIONAL DE REALIZARE A MASCOTEI LUI PRICHINDEL / INTERNATIONAL CONTEST FOR THE DESIGN & MAKING OF PRICHINDEL`S MASCOT

Teatrul de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia lansează concursul internațional de realizare a mascotei lui Prichindel

 

Tema concursului: Mascota lui Prichindel

Scopul concursului: Realizarea unei imagini reprezentative, pornind de la denumirea instituției: Teatrul de Păpuși „Prichindel”, care să se concretizeze într-un obiect tridimensional fix, ce va fi amplasat în foaierul teatrului, cu dimensiunile de 1,80 m înălțime, 1 m lățime și un costum, cu aceeași imagine, care să poată fi îmbrăcat de un actor (dimensiunile se vor stabili ulterior).

Adresabilitate: scenografi, artiști plastici, designeri

Regulamentul de participare:

 • Realizarea unui proiect al mascotei teatrului, care să conțină:

Schița 1 pentru mascota-obiect, pe scară de 1/1, care să conțină detalii legate de materiale, culori necesare pentru realizarea propriu-zisă

  Schița 2 pentru mascota-costum-mască, care să conțină tipul de material, culorile, în funcție de soluția oferită – mască sau machiaj, propuneți soluții pentru realizarea acestora

 • Schițele trebuie să fie transmise/depuse la adresa teatrului: Trandafirilor nr.9, cod 510117, Alba Iulia, jud. Alba, până la data de 30 iunie 2019 (data poștei). Perioada pentru depunerea schițelor se prelungește până la data de 23 iulie 2019!
 • În pachetul care va conține schițele se vor transmite, într-un plic sigilat, datele de contact ale autorului: nume și prenume, număr de telefon și adresă de e-mail, cv profesional.
 • Atât pe plic, cât și pe spatele schițelor se va trece un motto.
 • Disponibiltatea pentru colaborare, în baza unui contract, cu teatrul, în vederea realizării efective a celor două obiecte.

Lucrările vor fi jurizate de un juriu format din:

 • 1 scenograf
 • 1 regizor artistic
 • 3 reprezentanți ai teatrului
 • 1 reprezentant al Consiliului Județean Alba
 • 3 elevi de gimnaziu și liceu

Cel care va fi desemnat câștigător al acestui concurs va semna un contract pe drepturi de autor în vederea realizării propriu-zise a celor două obiecte – mascotă. Suma contractuală va fi negociată ulterior, în funcție de complexitatea obiectelor și de timpul efectiv de lucru necesar realizării acestora.

Teatrul de păpuși dispune de mână de lucru – tâmplar și croitoreasă, disponibilă pentru realizarea mascotei și/sau costumului, dacă este nevoie.

Rezultatul concursului va fi afișat pe site-ul teatrului și pe pagina de facebook, în termen de 14 zile de la data jurizării.

 

Condițiile de participare:

 • Să fie absolvenți de scenografie, arte plastice și design
 • Să respecte regulamentul de participare și termenele de expediere.
 • Să aibă disponibilitate de lucru în perioada imediat următoare declarării proiectului propus drept câștigător.

 


 

INTERNATIONAL CONTEST FOR THE DESIGN & MAKING

OF PRICHINDEL`S MASCOT

 

The theme of the contest: Prichindel’s Mascot

Prichindel:  noun, term used to describe a small child – a boy, agile and  joyful with a lively attitude, quite  slick, somewhat naughty and prankish in nature.

Purpose of the contest: To create a representative image, starting from the name of the institution: “Prichindel” Puppet Theater, which will become a fixed three-dimensional object, that  will be located in the theater foyer, having the following dimensions 1.80 m height, 1 m width and a costume, with the same image / concept, which can be dressed by an actor (the dimensions will be determined later).

Suitable applicants: stage designers, artists, designers

Contest Rules:

– Making a project of the theater mascot, containing:

Sketch no. 1 for the mascot object, on a scale of 1/1, containing specific details regarding the materials to be used, required colour palette for the actual realization.

Sketch no. 2 for the mascot-costume-mask, containing the type of material / cloth, the colours, depending on the proposed solution – mask or makeup, propose solutions for their realization.

– The drawings must be delivered / submitted at the address of the theater: Trandafirilor street, no. 9, code 510117, Alba Iulia, Alba County, until 30 June 2019 (by postmark) at the latest. The deadline for the submission of the drawings will be extended until 23 July 2019 !

– In the package containing the sketches you have to send, in a sealed envelope, the contact details: name and surname, telephone number and e-mail address, professional CV.

– Both on the envelope and the back of the sketches will be written a motto.

– The availability for collaboration, based on a contract, with the theater, in order to create / make the two objects.

 

The submitted projects will be judged by a jury consisting of:

– 1 set designer

– 1 artistic director

– 3 members of the theater

– 1 member of the Alba County Council

– 3 gymnasium and high school students

 

The winner of this contest will sign a contract for copyrights to actually create the two mascot – objects. The contract fee will be negotiated later, depending on the complexity of the objects and the working time required to achieve them.

The puppet theater can provide professional staff: carpenter and dressmaker, available for mascot and / or costume construction, if needed.

The result of the contest will be displayed on the theater website and on the Facebook page, within 14 days from the date of the judging.

 

Terms of participation:

– To be university graduates – bachelor in scenography, arts or design studies

– To comply with the contest participation rules and delivery terms.

– To be available to begin work in the following period in case it is declared the winner of the contest.

Related posts

Teatrul Prichindel

 

 

 

Misiunea Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia este aceea de a oferi producţii și evenimente teatrale pentru a educa prin teatru, în vederea creșterii nivelului de dezvoltare culturală a comunităţii județului. Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea pe baza programului de management elaborat de către director-manager, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de Consiliul Judeţean Alba.

Contact

Str. Andrei Mureșanu, Nr. 3, 510117, Alba Iulia, Jud. Alba, RO
+4 0372-758-351 / +4 0258 811 752
secretariat@teatrulalba.ro
FII PREGĂTIT